Teatr w interpretacji filozoficznej

W czasach ucisku i okupacji, teatr jako jedna z dziedzin kultury odgrywał dość ważną rolę w utrzymaniu patriotycznego ducha i kształceniu młodzieży. Dziś widzimy katastrofalny upadek, stopniową degenerację tej dziedziny. Współczesne spektakle zamiast podnosić człowieka moralnie i duchowo, poruszają jego najniższe instynkty, często sięgając po wulgarność. Reinterpretuje się dzieła klasyków przez pryzmat lewicowych ideologii. Warto więc przypomnieć sobie czym był […]